Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
lomakkeet maksatustilanne yhteystiedot
iaet
Vuorotteluvapaalain muutokset

Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista suunnitteleva työryhmä on antanut 13.3.2014 uuden ehdotuksen järjestelmän muuttamiseksi.

Lue lisää...
 
IAET-kassan asiakastyytyväisyyskyselyn 2013 tulokset

IAET-kassa paransi asiakkaiden kokemusten mukaan kaikilta osin palveluitaan edelliseen vuoteen nähden. Parhaiten on onnistuttu mm. sähköisissä palveluissa ja suurin kehitys on tapahtunut toimiston asiakaspalvelupisteen antamassa palvelussa.

Lue lisää...
 
Vuoden 2014 päivitykset kotisivuille

1.1.2014 lukien työttömyysturvalakiin on tullut useita muutoksia, jotka vaikuttavat päivärahaan. Lue kooste lakimuutoksista.

Lue lisää...
 
Etuuksien verotus 2014

Työttömyyskassojen maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkansaajan verokorttia, portaikkoverokorttia tai muutosverokorttia.

Lue lisää...
 
Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi

Jos olet jäänyt työttömäksi  tai sinut on lomautettu, katso toimintaohjeet pikaohjeestamme.

Lue lisää...
 

iaet-kassa

IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu akavalainen työttömyyskassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia.

IAET-kassa on Suomen suurimpia työttömyyskassoja.

Etuusoppaan_2014_kansikuva
työttömyysturvasanasto