Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
lomakkeet maksatustilanne yhteystiedot
iaet
Vuoden 2015 jäsenmaksu on 105 euroa

Finanssivalvonta on vahvistanut IAET-kassan vuoden 2015 jäsenmaksuksi 105 euroa.

Lue lisää...
 
Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteessa

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla.

Lue lisää...
 
Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi

Jos olet jäänyt työttömäksi  tai sinut on lomautettu, katso toimintaohjeet pikaohjeestamme.

Lue lisää...
 
Etuuksien verotus 2014

Työttömyyskassojen maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkansaajan verokorttia, portaikkoverokorttia tai muutosverokorttia.

Lue lisää...
 

iaet-kassa

IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu akavalainen työttömyyskassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia.

IAET-kassa on Suomen suurimpia työttömyyskassoja.

Etuusoppaan_2014_kansikuva
työttömyysturvasanasto